RADA ŠKOLY

11. marca 2020

RADA ŠKOLY   pri MŠ Važecká 18, Prešov

 

Zloženie:
1. Mariana Tkáčiková predsedníčka za pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Lenka Vrabľová Rohaľová členka za pedagogických zamestnancov
3. Slávka Feňušová členka za nepedagogických zamestnancov
4. Mgr. Daniela Čontofalská podpredsedníčka/zapisovateľka za rodičov
5. Mgr. Jaroslava Jusková členka za rodičov
6. Mgr. Zlatica Arendáčová členka za rodičov
7. Miroslava Libáriková členka za rodičov
8. Mgr. Andrea Lešková členka delegovaný zástupca MÚ Prešov
9. Rudolf Voit člen delegovaný zástupca MÚ Prešov
10. MUDr. Lukáš Záhradník člen delegovaný zástupca MÚ Prešov
11. JUDr. Vladimír Feľbaba člen delegovaný zástupca MÚ Prešov

Aktualizované dňa 31.01.2023 predsedníčkou RŠ.

.  

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov