RADA ŠKOLY

11. marca 2020

RADA ŠKOLY   pri MŠ Važecká 18, Prešov

   Zloženie:

 1. Mariana Tkáčiková                                             predsedníčka za pedagogických zamestnancov
 2. Lenka Vrabľová Rohaľová                                 členka za pedagogických zamestnancov
 3. Slávka Feňušová                                                 členka za nepedagogických zamestnancov
 4. Daniela Degrová                                                 členka za rodičov
 5. Paula Bajová                                                        zapisovateľka za rodičov
 6. Zlatica Arendáčová                                             členka za rodičov
 7. Štefan Gazdačko                                                 podpredseda za rodičov
 8. Andrea Lešková                                                  členka delegovaný zástupca MÚ Prešov
 9. Ľudovít Malaga                                                   člen delegovaný zástupca MÚ Prešov
 10. Miroslav Benko, MBA                                        člen delegovaný zástupca MÚ Prešov
 11. Vladimír Feľbaba                                                člen &delegovaný zástupca MÚ Prešov

     Aktualizované dňa 10.03.2020 predsedníčkou RŠ.  

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov