Dokumenty

 • Čestné vyhlásenie

  Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

  Informovaný súhlas zákonného zástupcu

  Zápisný lístok na stravu

  Splnomocnenie

  Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ