Dokumenty

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Zápisný lístok stravníka

  Žiadosť pre prihlásenie dieťaťa počas letnej prevádzky MŠ v roku 2021

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 29.10.2020

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

  Dotazník a vyhlásenie rodiča 26.8.2020. NOVÉ

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na šk.rok 2020/2021 NOVÉ

  Evidenčný list

  Splnomocnenie

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov