Dokumenty

 • Vyhlásenie na jún 2020

  Čestné prehlásenie na jún 2020

  Organizácia a podmienky ministerstva školstva

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2020/2021 bez lekárskeho potvrdenia

  Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  Zápisný lístok na stravu

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

  Čestné vyhlásenie

  Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

  Informovaný súhlas zákonného zástupcu

  Splnomocnenie

  Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ