Dokumenty

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Tlačivo splnomocnenie

  Zápisný lístok stravníka bez dotácie

  Zápisný lístok stravníka s dotáciou

  Evidenčný list

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Tlačivo Súhlas pediatra k pokračovaniu plnenia PPV

  Tlačivo Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV

  Tlačivo písomne vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov

  Tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov