Dokumenty

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Zápisný lístok stravníka bez dotácie

  Zápisný lístok stravníka s dotáciou

  Evidenčný list

  Splnomocnenie

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Tlačivo súhlas pediatra

  Tlačivo písomne vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov

  Tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu

  Tlačivo Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov