eTwinnig

 • Aktuality, spolupráce a projekty môžete sledovať ak kliknete na tento link:

  https://padlet.com/ms2trieda/

  jtivp35yb5y4ta4l

 • Čo je eTwinning?

  Internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy

  Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

  „E“ je skratka  pre elektronický a „twinning“ znamená partnerstvo, družba.

  Je ideálny na výmenu informácií  a skúseností s kolegami – učiteľmi z Európy a ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov.

   

  eTwinning umožňuje:

  • Nájsť európsku partnerskú školu .
  • S partnerskou triedou naplánovať triedny projekt, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner.
  • Spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace“.
  • Zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe.
  • Zúčastňovať sa on-line kurzov.
  • Použiť učebné materiály vo výučbe.
  • Získať národnú a európsku značku eTwinning.
  • Získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

  Zdroj:  www.etwinning.sk 

   

  Učitelia a deti našej Materskej školy sú zapojení do programu  a  komunity eTwinning škôl od roku 2018. Majú možnosť stretávať sa na školských projektoch cez online fóra v bezpečnom virtuálnom priestore. Moderné technológie, online nástroje a platformy v súčasnosti hrajú vo vzdelávacom prostredí čoraz dôležitejšiu úlohu a spolu s nimi prichádzajú aj mnohé výhody, príležitosti, ale aj riziká! V našej výchovno-vzdávacej práci sa venujeme aj eliminovaniu týchto rizík. V ŠKVP, vo výchovno – vzdelávacích plánoch, v eTwinning projektoch aplikujeme aj dopručenia, námety, metodické materiály, hry a literatúru z oniline portálov.

  www.ovce.sk

  www.zodpovedne.sk

   

  Počas realízáci eTwinningu nám za naše úspechy boli udelené Národné a Európske certifikáty kvality. Znamená to, že práca naších pedagógov a detí bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

  Školský rok 2023/2024

  Stromy v našich krajinách

  https://padlet.com/kanelathessalia65/the-secret-life-of-trees-gpaxj9ell7rh5m8d

  Elektronická kniha – Rozprávkový les

  https://www.storyjumper.com/book/read/168387771/The-secret-life-of-trees#

  Náš cestovateľský príbeh

  https://view.genially.com/660bea5df6b95400148b1c18/guide-travelling-story

  Kolaboratívne produkty

  https://view.genially.com/6657175bbf05920013f90daf/presentation-the-secret-life-of-trees

  Som strom

  Som strom a stojím tak vysoko. 

  Mám skvelé veľké ratolesti 

  a malé konáre malé.

  Keď vietor fúka doľava 

  Keď fúka správny vietor

  Udržujem svoje konáre silné.

  Zo všetkých síl.

  https://youtu.be/i5qwSLNVAL0

   

   

  Web –  VEDA V TRIEDE

   

  Úvodné video

  https://youtu.be/FOX9d3_x2kk

  Experiment

  https://youtu.be/ZYbIPiwQ-e8

  Príbeh Robot

  https://www.canva.com/design/DAF_bO7cGJY/vWhvRMifozdWI1qNcdBobg/edit

  Projektová výstava

  https://www.emaze.com/@ALLQRWLOQ/erfe-eyda-alanyaturkey

  Webová stránka projektu

  https://scienceinclass.my.canva.site/

   

   

         

   
   
   
   
   
   
   
   
          
                   

   

   

   

   

   

   

  JARNÁ BRÁNA

  Predstavovanie detí v projekte

  https://youtu.be/qWcNQU98Iks

  Deň vody – Blahoželanie pieseň

  https://youtu.be/eAM_YHZq1sE

  Medzinárodný Deň vody

  https://www.youtube.com/watch?v=GEMxV3rcfe4

  Hymna projektu

  https://youtu.be/L6OTpVURK14

  Jarná reportáž – báseň  Tulipán

  https://www.youtube.com/watch?v=FpZbiQQP8jI

  Naša hra s BeeBot

  https://www.youtube.com/watch?v=nahUY7OX_-o

  Deň eTwinning

  https://youtu.be/I85QH5GKvYY

  WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU JARNÁ BRÁNA

  https://spring-gate.my.canva.site/

   

   
   
   
   
   
   
   
   
          
                   

   

   

   

   

   

   

  CULTURAL JOURNEY

   
   

  V tomto projekte sa prostredníctvom rôznych aktivít zameriavame na spoznávanie krajín
  Európy, bohatstvo a rozmanitosť jednotlivých kultúr. Spoločnými aktivitami, v ktorých
  deti
  predstavujú svoje tradície, národné, či kultúrne pamiatky, prírodné krásy sa snažíme o
  budovanie hodnôt ako je tolerancia, vzájomná úcta, zhovievavosť, pomoc a pod. Mnohé
  aktivity sú zamerané na spoluprácu, ako napríklad tvorbu rozprávkových kníh, do
  ktorých
  deti ilustrujú časť príbehu, alebo zostavujú receptár, ktorý pozostáva z jedál typických
  pre
  danú krajinu. Projekt realizujeme cez moduly a ich realizáciu podporujeme
  kooperatívnou prácou medzinárodných tímoch. V úvode sa vzájomne predstavujeme,
  predstavujeme naše deti a školu, spoznávame krajiny na mape, vlajky a symboly krajín .

  Partneri projektu
  https://youtu.be/ysrrOlelwjk?si=Ode1JXIPlXZoBOH5

  Naše školy
  https://www.pictramap.com/app/view?p=f93fdb 

  Predstavujeme školu a našu triedu
   https://www.youtube.com/watch?v=JFPVD3uBtmg&t=1s

  Modul 1.  Vodca, vlajka a hymna našich krajín

  https://padlet.com/culturaljourney987_/1-module-leader-flag-and-anthem-of-our-countries-
  psfapvk0k3wy6sds 

  Modul 2 – Historické krásy našej krajiny. Tvorba spoločného kalendára.

  https://www.canva.com/design/DAF2IrMIXO0/DCEAFy_oUjqM0GEB3WDXyw/edit?utm_content=
  DAF2IrMIXO0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

  Modul 3 – Miestne jedla v našich krajinách

  https://jamboard.google.com/d/1J8HsLvcEWmGjY1tVHgkU_NBbThxfZNbzqywz4J8BsFw/viewer?ts=65a25ec4&pli=1&f=0

  Modul 4 – Miestne tradičné odevy a tance

  https://www.youtube.com/watch?v=x-zevxsB8A4&t=6s

  Modul 5 – Básnici a spisovatelia našich krajín

  https://www.storyjumper.com/book/read/170319591/65f27b8079e32

  Modul 6 – Zdroje našich krajín

   
   
   
   
     

  Brown Minimalist Travelling Memory Photo Collage Portrait – 2

   

   

   

   

   

   

   

  Christmas buddies at Preschool

  Tento projekt mal vianočnú tematiku. V tomto projekte s si s partnerskými školami posiali vianočné pozdravy vyrobené deťmi. Takto sme sa prepojili s piatimi štátmi. Španielsko, Grécko, Liva, Slovinsko, Bulharsko

   

   

   

   

   

   

   

   

  Školský rok 2022/2023

  My dear country

  Tento projekt bol zameraný na spoznávanie našej a partnerských krajín. V projekte sme spolupracovali aj z rodičmi a plnili vopred dohodnuté úlohy. Spoznali sme geografickú polohu, rôzne tradície, jedlá aj kultúry iných krajín. S deťmi a učiteľkami sme boli v kontakte nielen cez fotky, portál etwinning ale aj prostredníctvom videohovorov. 

   

   

   

   

   

   

  The Secret of the Easter Egg

  Tento projekt bol zameraný na veľkú noc. Oboznámili sme sa s detmi nielen o našich prípravách na veľkú noc, ale aj o prípravách  tradíciách našich projektových partnerov.

  hlavná úloha projektu bolo vytvoriť maskota, v čom snami spolupracovali aj rodičia. Maskotov si môžete pozrieť na odkaze: https://padlet.com/dz_baluchova/ve-kono-n-maskot-kyatoqiuxnl95gdf

   

   

   

   

   

   

  Medzinárodný deň LEGO

  Projekt je určený pre študentov materských a základných škôl (vo veku od 5 do 15 rokov). Počas jeho realizácie je v hre dominantné Lego vo všetkých jeho podobách. Úvod projektu sme venovali predstaveniu symbolov našej krajiny. Deti konštruovali bratislavský hrad, štátnu vlajku, písali legom názov našej krajiny. Počas jesene realizovali kódovacie aktivity v spolupráci s partnerskými krajinami na mape CodeWeek skladaním ovocia, zeleniny z lega. Vianoce sme oslávili v aplikácii Canva ozdobou vianočného stromčeka lego ozdobami, privítali sme Lego Mikuláša s jeho čarovnými saňami. Hra s legom je nám blízka a nadväzuje na triedny lego projekt „Poď sa s nami hrať. Vznikajú originálne práce študentov, ktoré sú základom pre tvorbu digitálnych hier, pexesa. Študenti z rôznych európskych krajín sa tak podieľajú aj na spoločnej online hre. 28. januára 2023 oslávime „Medzinárodný deň LEGO“

   

   

   

   

   

  Čítajme knihy a robme to aktívne

  Tento projekt pre študentov MŠ trvá počas celého školského roka. Čítame rozprávky, alebo knihy na pokračovanie, ilustrujeme kľúčové časti prečítaného a následne zobrazujeme dej modelmi z LEGA. Hlavnou myšlienkou projektu je čítanie literatúry a následné aktívne LEGO aktivity. Napríklad, ak žiaci čítajú rozprávku Cínový vojačik, neskôr vytvoria člny pre vojaka.

   

   

   

   

   

   

   

  Oh! Áno! Bum! Poďme sa hrať s knihou!

  Na udržanie pozornosti dieťaťa v predškolskom veku (a ešte viac menších detí) potrebujete niekedy viac ako len čítanie. A toto čítanie by malo byť najlepšie, aby bolo jedinečné. Pretože s knihou sa dá aj tancovať! Čítanie dojmov je zamerané na to, aby v dieťati (deťoch) zanechalo veľa dojmov, a to nielen tých, ktoré pochádzajú z počúvania textu a prezerania ilustrácií obsiahnutých v knihách, ale aj dojmov z pohybu, gest, emócií vyjadrených mimikou a dokonca aj z hudby a tanca v sede! Pretože čítanie dojmov je ochutnávaním literatúry všetkými zmyslami.

   

   

   

   

   

   

  Veselá matematika!

  Projekt je určený študentom v predškolskom veku. Bude trvať od januára 2023 do mája 2023. Cieľom je zvýšiť motiváciu a záujem študentov o matematiku a programovanie. Deti sú prirodzene zvedavé na svet, chcú zažívať, experimentovať a spoznávať prostredie prostredníctvom činností. Aktivity projektu vychádzajú z prirodzených záujmov dieťaťa, z jeho predchádzajúcej schopnosti, skúseností, s prihliadnutím na možnosti jeho rozvoja. Chceme , aby študenti v projekte zažili dobrodružstvo a zábavu.

   

   

   

   

   

   

   

  Mami, oci, čítaj mi!

  Tento eTwinning projekt je zameraný na zvýšenie spolupráce rodiny a školy pri čítaní kníh deťom. Cieľom projektu je podporiť čítanie kníh deťom v domácom prostredí a v MŠ a tak spoločne rozvíjať predčitateľskú gramotnosť deti.

   

   

   

   

   

   

  I am aware of my values

  V januári sme sa zapojili do nového projektu, ktorý sa bude zaoberať dôležitými  hodnotami ako láska, porozumenie, zodpovednosť, tolerancia, ústretovosť a pod. Je zameraný na rozvíjanie sociálneho cítenia, vytváranie medziľudských vzťahov, rešpektovanie hodnôt druhého. 
  Momentálne sme vo fáze vytvárania plánu jednotlivých fáz projektu.

   

   

   

   

   

   

  Inovačné vzdelávanie eTwinning

  Absolvovanie inovačného vzdelávania v Humennom pod vedením lektorky Mgr. Ivanky Čepovej. V rámci inovačného vzdelávania je aj prípravný projekt  eTwinning s témou „Lesná pedagogika“.

   

   

   

   

  Multilingual-multicultural Advent (Christmas) calendar.

  V projekte Multilingual-multicultural Advent (Christmas) calendar sme spoločne s partnermi vytvorili adventný kalendár. Každá krajina si vybrala deň v kalendári a prezentovala svoje tradície a zvyky. S deťmi sme vytvárali pohľadnice, ozdoby a piekli medovníky.

  https://padlet.com/dz_baluchova/u164p5kaihme

   

   

   

   

  Školský rok 2021/2022

  Avanti Maestro Mause!

    

   

   

   

  Farby v materskej škole

   

   

   

     Spring Bridge

  Projekt bol zameraný na komunikáciu deti z rôznych krajín, kde sme ich oboznamovali z našimi sviatkami, piesňami a básničkami o jari. Vytvárali sme naše logo, plagát, pexeso a iné aktivity s našimi projektovými partnermi. 

   

   

   

     CHRISTMAS CARD ALBUM

  Projekt bol zameraný na Vianočné zvyky a tradície. Deti vyrábali vianočné pohľadnice a vytvorili spoločný album. Posielali si medzi sebou aj vianočný pozdrav v materinskom aj anglickom jazyku.

   

   

  Školský rok 2020/2021

     DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU – 9. FERBRUÁR 2020

  Zmyslom „Dňa bezpečného internetu“  je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Tento deň sme primeranou formou priblížili deťom. Sledovali sme náučné rozprávky na www.ovce.sk . Diskutovali sme o výhodách, ale aj nebezpečenstve internetu. Zistili sme, s kým môžeme online komunikovať, aké hry hry na internete sú vhodné pre deti.  Hodnotili sme správanie postáv v rozprávkach, s cieľom upozorniť deti na dôsledky kyberšikany. Dohodli sme sa na pravidlách, ktoré v správaní k sebe aj na internete budeme dodržiavať. Deti vytvorili plagáty, kresby, písmena na logo plagátu.

   

     Let’s play every day!

  Poďme sa hrať každý deň!

  Hra je spôsob učenia a rozvoja osobnosti detí, ktorý prostredníctvom neho interaguje s ľuďmi v ich okolí, vníma svet, vyjadruje myšlienky a myšlienky rozvíjajúce ich kreativitu a autonómiu. Hodnota hry vo vzdelávacom procese je jedinečná, pretože vedie deti k tomu, aby sa učili zábavnou a tvorivou formou prostredníctvom praxe. Prostredníctvom tohto programu o hrách naši študenti zlepšia svoju sociálnu interakciu, prejav, komunikáciu, získajú nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Budú spolupracovať prostredníctvom IKT na produkcii produktov spolupráce s hrami a sociálno-emocionálnymi aktivitami kultiváciou zručností a hodnôt, ktoré sú diachronické a potrebné pre nich i pre spoločnosť 21. Storočia.

  https://www.youtube.com/watch?v=1FFY2RPjepk

   

      

  Coding with a colour monster, sharing our emotions     

  Kódovanie pomocou farebnej príšery, zdieľanie našich emócii

   

  Emócie hrajú v živote každého človeka dôležitú úlohu. Sprevádzajú nás v rôznych situáciách a sú zodpovední za naše vzťahy s vonkajším svetom. V predškolskom období dochádza k intenzívnemu rozvoju dieťaťa vrátane emocionálneho vývinu. Počas tejto doby deti spoznávajú, identifikujú a vyjadrujú emócie, čo ich robí bohatými a odlišuje ich emocionálny život. Počas tejto neobvyklej / bezprecedentnej situácie v dôsledku covid19 veríme, že je skutočne dôležité povzbudiť našich študentov, aby vyjadrili svoje emócie spôsobené predĺženým zatvorením doma, ako aj predĺženou neprítomnosťou v škole. „Farebné monštrum“ bude zábavným spôsobom, ako pomôcť študentom zvládnuť svoje emócie. Okrem toho im dá príležitosť oboznámiť sa s výučbou STEAM a robotikou, pretože projekt bude uľahčený metódou STEAM.

   

      

  EUROPE IN MY KINDERGARDEN

  Materská škola v Európe

  Hlavným cieľom je komunikácia medzi rôznymi krajinami v celej Európe. Deti sa navzájom informujú o dni v materskej škole, o spôsobe trávenia voľného času v materskej škole, o vzdelávaní v svojej krajine.

   

     ENTERTAINING CODING

  Projekt je určený  pre materské a základné školy pre študentov od 4 do 8 rokov. Učitelia a ich študenti spolupracujú v projekte a vytvoria kódovaciu dosku – plochu na hru. Využijú pri tom jednoduché a ľahko dostupné materiály. Tieto slúžia  na výučbu kódovania, na aktívne hranie a  zoznámenie detí s problematikou kódovania. Projekt prehlbuje všetky rozvojové oblasti dieťaťa. Snahou partnerov v projekte je je  zvýšiť povedomie o kódovaní.

     7 IT IS TOO LATE TO ACT

  7 JE NESKORO…

   

  Cieľom projektu je zdôrazniť význam predškolského vzdelávania, zvyšovať kvalitu predškolského vzdelávania a  kompetencie učiteľov, študentov, rodičov. Chceme usmerňovať študentov v koncepciách výučby a podporovať využívanie technológií v spolupráci s rodinou.

   

   

  Školský rok 2019/2020

     Ekoškola – téma ,,VODA“

  Zaregistrovaný dňa20.02.2018, ukončené 12.08.2018

  Počet členov projektu: 6

  Cieľ projektu: V téme VODA deti pochopia význam vody a prečo je dôležité vodou šetriť. Dozvedia sa, odkiaľ sa berie voda v kohútiku v ich škole a kam putuje odpadová voda Zamýšľajú sa nad rozdielom medzi vodou z kohútika a vodou balenou. Zoznamujú sa s princípmi šetrného upratovania. Deti v škole zisťujú, akú veľkú majú spotrebu vody, akú vodu pijú (kohútikovú alebo balenú) a aké čistiace prostriedky sa v škole používajú. Navrhujú, ako vodou v škole šetriť.

  Zapojené krajiny: Litva, Slovensko, Česká republika  SPRING CELEBRATION – project for nurseries

   

  Zaregistrované dňa 12.04.2018, ukončené 05.09.2018

  Cieľ projektu: Tento projekt je určený pre deti vo veku 4 až 6 rokov. Náš účel; dať deťom povedomie o životnom prostredí pri štúdiu zmien v jarnej sezóne. Vzhľadom na to, že sa vezmú do úvahy charakteristiky skorého vývoja detí, environmentálna výchova prispieva k poznávaciemu vývoju detí (dopytovanie, objavovanie atď.). Zmeny v prírode počas jarnej sezóny vám umožnia preskúmať, ako sa zmenili živé veci vo vašom prostredí. Naučia sa o dôležitosti ochrany prírody.

  Počet členov projektu: 12

  Zapojené krajiny: Croatia, Estónsko, Grécko, Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko,

  Turecko

     Spring Tale

   

  Zaregistrované dňa a 24.12.2017, ukončené 20.04.2020

  Počet členov projektu: 21

  Cieľ projektu: Deti z partnerských krajov sa predstavia a predstavia krajinu, z ktorej pochádzajú. Prírodná kresba: vymieňame si kresby jari v našej krajine. Finálnym produktom projektu je výstava umenia. Zverejňovanie v priestore Twinspace.

  Zapojené krajiny: Bulharsko, Grécko, Litva, Moldavská republika, Portugalsko, Slovensko,

  Slovinsko, Srbsko, Turecko, Španielsko

     Folk Tales@STEAM.CLIL  

  Zaregistrované dňa 17.10.2018, ukončené 04.11.2019

  Cieľ projektu: Rozprávanie príbehov je umenie zamerané na všetky úrovne vzdelávania. Tradičné ľudové rozprávky sú súčasťou kultúrneho dedičstva všetkých európskych krajín. Didaktický prístup s robotickými zariadeniami pomáha študentom opísať svoj vlastný svet, uplatniť to, čo sa naučili z učebných oblastí STEAM, pretože na zabezpečenie rozmanitých inteligencií a učebných štýlov študentov musíme využívať rôzne metodiky výučby. Projekt navyše kreatívne využíva princípy metódy CLIL. CLIL sa častejšie používa pri výučbe cudzích jazykov, ale ukázalo sa, že je mimoriadne efektívny aj pri výučbe materinského jazyka.

  Počet členov projektu: 16

  Zapojené krajiny: Grécko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko

  Počet členov projektu: 16

  Zapojené krajiny: Grécko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko

   

     Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej

  Zaregistrované dňa 21.02.2018, ukončené 21.09.2018

  Cieľ projektu: Projekt je zameraný na spoznanie partnerských krajín, na spoznanie školy, mesta, dediny, predstavenie zaujímavých a dominantných miest kultúrnych aj historických . Spoznáme symboly a jazyk partnerských krajín, zvyky a tradície jednotlivých kultúr.

  Počet členov projektu: 4

  Zapojené krajiny: Slovensko, Česká republika

   

   

     Our forests, our life

  Zaregistrované dňa 08.12.2018, ukončené 02.03.2020

  Cieľ projekktu: Naučíme sa čítať prírodu. Budeme pracovať v prírode, aby sme dali 3-6 rokov študentom životné zručností 21.storočia. STEAM v prírode kladie základy programovania.

   

  Počet členov projektu: 22

  Zapojené krajiny: Bulharsko, Estónsko, Grécko, Litva, Slovensko, Srbsko, Turecko,

  Španielsko

   

   

     The Story of the Bread

  Zaregistrované dňa 06.08.2018, ukončené 03.12.2019

  Cieľ projektu: Téma je „Chlieb a jeho význam v našom živote“. Chlieb je niečo také denné a často ho konzumujeme, má popredné miesto v našom potravinovom reťazci. Chlieb môže ponúknuť prekvapivú škálu interdisciplinárnych možností výučby. Zahrnieme naše obľúbené piesne týkajúce sa chleba, ukážeme umenie výroby chleba, prečítame si encyklopédie a knihy o histórii chleba – druhy chleba – z čoho je chlieb vyrobený, čo je cesto a čo sa robí, zahráme si veľa hier spolu s naše rodiny. Dozvieme sa, aké techniky pečenia sa používajú v rôznych krajinách. Použijeme vedu – pochopíme význam plesní. Vyskúšame chlieb a obilie. Zasadíme našu záhradu a postaráme sa o ňu. Poskytneme veľa prezentácií a videí, vymaľovávacích obrázkov, nápadov na občerstvenie.

  Počet členov projektu: 18

  Zapojené krajiny: Albánsko, Arménsko, Bulharsko, Estónsko, Litva, Moldavská republika,

  Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Turecko  Zvedavá včielka v jesennej záhrade

  Zaregistrované dňa 09.09.2018, ukončené 13.03.2019

  Cieľ projektu: Náš projekt je pre deti v predškolskom veku od 3 do 6 rokov. Tematický je zameraný na charakteristické znaky jesene. Maskotom projektu je „Zvedavá včielka“ sprostredkovateľka otázok, na ktoré deti budú hľadať riešenia. V projekte deti budú pozorovať, experimentovať a skúmať jesennú prírodu, spoznajú plody záhrady a ich úžitok, identifikujú zmeny počasia, farby okolitej prírody, spracujú svoje zážitky vo výtvarných, pracovných, hudobných a dramatických aktivitách. Včielka Bee –Bot ich bude sprevádzať a deti sa naučia základom kódovania. Naším úsilím je spolupracovať s partnermi v priestore Twinspace , vzájomne sa inšpirovať podporovať. Chceme, aby deti zažili radosť v navrhovaných aktivitách a spoznali nových kamarátov.

  Počet členov projektu: 5

  Zapojené krajiny: Slovensko, Česká republika  GREEN ENERGY

  Zaregistrované dňa  17.01.2020

  Počet členov projektu: 7

  Cieľ projektu: Je známe, že environmentálna výchova, ktorá sa bude vzdelávať v predškolskom období, kde je zvedavosť a pozornosť na najvyššej úrovni, zvyšuje povedomie o životnom prostredí detí. Hlavné ciele environmentálnej výchovy; dopytovanie, riešenie problémov, rozhodovanie a rozvoj zručností. Cieľom projekt je predstaviť deťom predškolského veku v rámci environmentálnej výchovy obnoviteľné zdroje energie a vysvetliť potrebu obnoviteľných zdrojov energie pre čisté životné prostredie.

  Zapojené krajiny: Grécko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Turecko  Littel Einstein – fun with STEM

  Zaregistrované dňa 11.09.2019

  Cieľ projektu: V procese vzdelávania detí je veľmi dôležité osvojiť si a zdokonaliť svoje špecifické vedomosti a zručnosti kladením správnych otázok na samostatné objavovanie nových poznatkov, otvorenosť v kontaktoch so zahraničnými študentmi, umožňujúca nielen zvyšovať a rozvíjať jazykové schopnosti študentov, ale tiež spoznávať kultúru iných krajín a otvorenú svetu a okolitým ľuďom – bez bariér. Tento vzdelávací prístup veľmi uľahčuje metóda STEM, ktorej názov pochádza z anglických slov: Science, Technology, Engineering and Mathematics.

  Počet členov projektu: 9

  Zapojené krajiny: Grécko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Španielsko

   


  The games of childhood

  Zaregistrované dňa 04.09.2019

  Cieľ projektu: V tomto projekte odpovedáme  na otázku: Prečo je hra dôležitá pre správny vývoj detí? Keď sa dieťa hrá, žije vo svojom úžasnom a vzrušujúcom svete. Táto hra je prejavom radosti a zábavy. Hra nie je povinnosťou. Dieťa sa hrá pre potešenie zo samotnej hry. Hra prispieva k fyzickému rastu dieťaťa. Hra rozvíja pozorovanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, pamäť, vôľu, tvorivosť a inteligenciu. Tento projekt sa uskutoční do štyroch mesiacov – októbra, novembra, decembra a januára. Jeho účelom je ukázať deťom hru.
  Hra je hlavnou činnosťou každého dieťaťa.Hra je pre deti životne dôležitá činnosť.
  V hre sa deti učia, komunikujú, komunikujú.V hre sú deti úspešné, zlepšujú si sebaúctu, zvyšujú svoje sebavyjadrenie a sebarealizačné schopnosti.

  Počet členov projektu: 20

  Zapojené krajiny: Albánsko, Bulharsko, Gruzínsko, Litva, Lotyš sko, Portugalsko, Poľsko,

  Slovensko, Taliansko, Turecko, Ukrajina
  Towards a Sustainable World

  Zaregistrované dňa 29.08.2019

  Cieľ projektu. Školenie STEM zahŕňa zručnosti zamerané na výrobu, ako aj zručnosti 21. storočia, ako sú kritické myslenie, tvorivosť, inovácie, riešenie problémov, produktivita a zodpovednosť. Pokúsime sa to vyriešiť pomocou prístupu STEAM na ochranu zdrojov v našom svete.

  Počet členov projektu: 8

  Zapojené krajiny: Estónsko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Turecko, Španielsko

   

   

     Water’STEM

  Zaregistrované dňa 17.11.2019

  Cieľ projektu: Je potrebné upriamiť pozornosť na každé prostredie, v ktorom budeme v budúcnosti čeliť nebezpečenstvu vyčerpania vodných zdrojov. Zvyšovať povedomie z predškolského obdobia a podporovať aktivity STEM.

  Počet členov projektu: 16

  Zapojené krajiny: Azerbajdž an, Bulharsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Turecko

     Ταξιδεύοντας από τον ήλιο στη γη με ιστορίες

  Zaregistrované dňa 26.12.2019

  Cieľ projektu: Študenti skúmajú vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku prostredníctvom detských príbehov súvisiacich s prostredím okolo nás. Prticipants prostredníctvom príbehov sú inšpirovaní a vykonávajú činnosť v oblasti kmeňa. Zhromažďujú informácie o svete okolo nás, počnúc slnečnou sústavou a ich konečným cieľom na Zemi. Sú riadené univerzálnymi ľudskými hodnotami, ako je mier a trvalo udržateľný rozvoj. Vymieňajú si nápady, na základe ktorých reštrukturalizujú nové aktivity. Svoje kroky a zistenia komunikujú na platforme e twinning aj inými interaktívnymi spôsobmi, napríklad otvorenými prezentáciami, udalosťami atď.

  Počet členov projektu: 6

  Zapojené krajiny: Grécko, Slovensko, Taliansko  Bee-Bot’s adventures in kindergarten.

  Zaregistrované dňa 15.01.2018, ukončené 28.09.2018

  Cleľ projektu: Robotika je zábavná a zaujímavá aktivita, ktorá umožňuje študentovi zapojiť sa do deja. Bee-Bot príde do škôlky, bude to náš nový spolužiak, takže deti im musia pomôcť bezpečne sa pohybovať v škole a mimo nej a oboznámiť sa s prostredím. Bee-Bot a deti sa budú každý deň zapájať do dobrodružstiev.

  Počet členov projektu: 5

  Zapojené krajiny: Grécko, Portugalsko, Slovensko, Turecko  STEM Challenge

  Zaregistrované dňa26.07.2018, ukončené 17.12.2019

  Cieľ projektu: Cieľom je zdokonaliť zručnosti študentov v mnohých oblastiach pomocou STEM prístupu. Cieľom je dosiahnuť, aby študenti boli schopní riešiť problémy spojené s každodenným životom. Za základ sa bude brať uplatnenie a pochopenie STEM prístupu.

  Počet členov projektu: 11

  Zapojené krajiny: Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Turecko  Projekt z jajem/Easter egg

  Náš projekt spočíval v oboznámení sa s veľkonočnými tradíciami našich projektových partnerov. Všetky naše aktivity boli úzko späté s veľkonočnou tematikou. Na začiatku sme spoločne s deťmi vymýšľali a vyrábali logo, do ktorého sa zapojili všetky školy.  Takisto sme sa vrámci možností (zhoršená situácia kvôli pandémii COVID-19) snažili aj v spolupráci s rodičmi prostredníctvom moderných technológií sprostredkovať naše typické veľkonočné jedlá – vznikla e-kniha receptov podľa slovenských a poľských receptúr.  Kreslili a vyrábali sme obrázky do obrázkového slovníka typických pojmov súvisiacich s Veľkou Nocou, následne sme tieto slová poznávali v angličtine, aj poľštine prostredníctvom rôznych on-line hier, ktoré sme vytvárali. Starší žiaci zapojení do projektu pripravili predstavenie svojho regiónu prostredníctvom prezentácie. Súčasťou projektu bolo aj posielanie si vyrobených veľkonočných pohľadníc tradičnou poštou s prianím v angličtine, slovenčine a poľštine.

   

  Spolupráca s poľskými MŠ a ZŠ  Zahrajme še vešelo

  Hudba a rôzne hudobné činnosti sprevádzajú dieťa už odmalička. Tanec patrí medzi ne a je prirodzeným pohybovým prejavom dieťaťa. Projekt je teda venovaný tanečnému pohybovému stvárneniu huby – tancu. Nie len v ľudovej kultúre (ľudové tance vychádzajúce z rozmanitosti a bohatstva rôznych regiónov), ale aj v modernom ponímaní tanca spojeného s improvizáciou, dramatizáciou v rôznej podobe v materskej škole nachádzame mnoho inšpirácii, ktoré sa odrážajú v tvorbe choreografií, výrobe kostýmov, rekvizít a podobne. To všetko tvorí komplexný celok prezentácie tanca s jeho všetkými prvkami  My dream job

  Zapojené krajiny :Litva, Poľsko, Slovensko, Turecko

  Náš projekt bol zameraní na snívanie. Snívanie detí o ich budúcom zamestnaní. Deti svoje vysnívané zamestnania kreslili, opisovali či sa na ne hrali. Zamestnania spoznávali za pomoci rodičov, starých rodičov, projektov  a prác v materskej škole, či rôznych exkurzií.