Oznam o prevádzke počas mesiacov júl a august

2. júna 2024

Vážení rodičia,

opätovne Vás chceme informovať o prevádzke našej MŠ počas letných dovoleniek v šk.roku 2023-2024.

                                              ////// – zatvorené                                   1 – otvorené

  • Počas letných mesiacov júl a august je v zmysle VZN č.10/2023 potrebné záväzne prihlásiť dieťa na dochádzku dieťaťa do MŠ. Záväznú prihlášku je potrebné odovzdať triednym učiteľkám najneskôr do 21.6.2024. Po tomto termíne sa doručené žiadosti nebudú akceptovať.

 

  • Príspevok – školné, počas týchto mesiacov je rovnaký ako počas školského roka, teda 34-€. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že prihlásenie dieťaťa je záväzné a uhradené školné sa nebude posielať späť.

 

  • Poplatok za stravu je 2,10-€ za deň a 8-€ za režijné náklady za daný mesiac.

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025