Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

9. novembra 2020

https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2020/11/Usmernenie-ministra-školstva-8.11.2020.pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu aktualizované 8.11.2020OZNAM 9.11.2020