Slniečka

2. trieda
 • Ktože striehne, v knihách loví?
  Z druhej triedy malé sovy.
  Veľké oči, bystré hlavy,
  učenie nás veľmi baví.
  My sme, prosím, predškoláci,
  malé sovy, skoro žiaci.

  • Pani učiteľky:
   Daniela Viragová
   Mgr. Daniela Benková
  • Počet žiakov:
   18
 • Ukážka prvej pomoci pracovníkmi z Červeného kríža

  „Teta praktikantka“ sa premenila v našej triede na pani jeseň.