Školský rok 2021/2022

3. novembra 2020
Všeobecne záväzné nariadenia mesta PrešovPokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)