Školský rok 2018/2019

12. februára 2019
OZNAM K POSKYTOVANIU DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤAPoplatky v materskej škole sa budú zvyšovať.