Prerušenie prevádzky MŠ od 27.12.2022 do 02.01.2023 a dňa 23.12.2022

24. decembra 2022

Riaditeľstvo MŠ Važecká 18, Prešov

na základe odporúčania zriaďovateľa Mesta Prešov, z dôvodu vysokej chorobnosti a nízkeho počtu detí, prerušuje prevádzku MŠ od 27.12.2022 do 02.01.2023 a dňa 23.12.2022 podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                      Vedenie MŠ

Deň materských škôl 2022Oznam o zmene poplatkov od 1.4. 2023