Poplatky v materskej škole sa budú zvyšovať.

10. apríla 2019

Poplatky v MŠ sa budú zvyšovať

Školský rok 2018/2019Čo potrebuje Vaše dieťa prvý deň v MŠ?