Poplatky v materskej škole sa budú zvyšovať.

10. apríla 2019

Poplatky v MŠ sa budú zvyšovať

Zápis do MŠ 2019/2020