OZNAM 9.11.2020

9. novembra 2020

Vážení rodičia a zamestnanci MŠ Važecká 18!

Na základe pokynov Oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 9.11.2020

bude výchovno-vzdelávacia činnosť vo všetkých triedach prebiehať  v nasledujúcich dňoch bežným spôsobom, so zvýšeným dôrazom na dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení a vyhlášky č. 20/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.

Pozitívne testované deti ostávajú v domácej karanténe a po skončení  10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Zároveň Vás chceme upozorniť na aktuálne „Vyhlásenie zákonného zástupcu“, platné pre deti zákonných zástupcov v testovaných okresoch 2.kola celoplošného testovania. Podpísané vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca triednej učiteľke prvý deň pri nástupe po celoplošnom testovaní. Vyhlásenia budú k dispozícii aj priamo pri vstupe do budovy.

Chráňme sa navzájom!

 

Bc.Lukáčová Slavka

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“