OZNAM 14.10.2020

14. októbra 2020

Riaditeľstvo MŠ Važecká 18, Prešov, v zmysle aktuálneho manuálu MŠVVaŠ SR v materských školách pre školský rok 2020/2021 aktualizovaného dňa 11.10.2020, a v zmysle záverov Ústredného krízového štábu SR zo dňa 11.10.2020, podľa pokynov zriaďovateľa mesta Prešov vydáva nasledovné usmernenie k opatreniam o nosení rúšok:

 

  • Od 15.10.2020 bude povinné nosenie rúšok v exteriéri materskej školy a interiéri materskej školy po hygienickú zónu.

 

  • Zároveň sa ruší prevádzka zberných tried. Rozchádzanie detí od 16:00 – 17:00 hod. sa bude realizovať v triedach na každom podlaží.


  1. Chráňme sa navzájom, aby sme túto situáciu zvládli čo najefektívnejšie.
  2. V záujme predchádzania ohrozenia zdravia Vás žiadame o včasné informovanie pri podozrení na ochorenie COVID-19. 
  3. Ďakujeme za dodržiavanie pokynov a spoluprácu.
Nové rozhodnutie ministra školstvaRiaditeľstvo Materskej školy Važecká 18, Prešov zverejňuje nové opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.10.2020