Mravčekovia

10. trieda
 • Do desiatej triedy chodia, usilovné mravčeky. S nimi nikdy nie je nuda, príď sa pozrieť k nám aj ty.

  • Pani učiteľky:
   Mgr.Benková Daniela
   Mgr.Dzurendová Nikola
   Valečková Viktória
  • Počet žiakov:
   20