Mravčekovia

10. trieda
 • Do desiatej triedy chodia,
  usilovné mravčeky.
  S nimi nikdy nie je nuda,
  príď sa pozrieť k nám aj ty.
  Zahráme sa, zacvičíme,
  niečo nové naučíme.
  Tu sa všetci radi máme,
  vždy si pekne pomáhame.

  • Pani učiteľky:
   Mária Ňakatová
   Patrícia Balčáková
   Zuzana Štofková
  • Počet žiakov:
   16
 • Trieda si realizuje vlastný projekt Kľúč do sveta rozprávok,
  ktorý sa realizuje v spolupráci s rodičmi. Je zameraný na
  spoločne čítanie detskej literatúry doma a v MŠ. Vzájomne
  sa informujeme na internetovom portáli Padlet. Projekt ma
  dobrý ohlas u rodičov. Spolupráca je vzájomná, rodičia sa
  zapájajú a posielajú príspevky.
  Projekt nám pomohol nadviazať vzťahy spolu s rodičmi
  navzájom sa tešíme na nové aktivity a hlavne deti si pestujú
  v dnešnej internetovej dobe vzťah ku knihe.