Mravčekovia

10. trieda
 • Do desiatej triedy chodia,
  usilovné mravčeky.
  S nimi nikdy nie je nuda,
  príď sa pozrieť k nám aj ty.
  Zahráme sa, zacvičíme,
  niečo nové naučíme.
  Tu sa všetci radi máme,
  vždy si pekne pomáhame.

  • Pani učiteľky:
   Patrícia Balčáková
   Zuzana Štofková
  • Počet žiakov:
   16