Informácia o prevádzke MŠ počas jesenných prázdnin

26. októbra 2019

STREDA (30.10.2019)                                                                                    ŠTVRTOK (31.10.2019)

4. TRIEDA  (TRIEDY – 2.,3.,5.,7.,9.)


5. TRIEDA (TRIEDY – 1.,4.,6.,8.,10.)

Čo nás čaká v jeseni