Harmonogram prevádzky materských škôl počas mesiacov júl a august

28. apríla 2021

Harmonogram letných prázdnin MŠ

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.