Zoznamy detí

24. augusta 2021
 Vážení rodičia!

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme zoznamy detí v jednotlivých triedach podľa koncových čísel rozhodnutí o prijatí, ktoré ste dostali v mesiaci jún 2021. Menné zoznamy sú k dispozícii v priestoroch budovy školy. 

Usmernenie k dotáciám„BUBNOVAČKA“