Zisťovanie záujmu rodičov o dochádzku detí do MŠ od 1.6.2020

20. mája 2020

Vážení rodičia!

Vzhľadom na plánované otváranie MŠ a v zmysle pokynov z MŠVVaSR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky, Vás žiadame, aby ste nám oznámili predbežný záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa od 01.06.2020.


Svoje vyjadrenie k nástupu Vášho dieťaťa nám môžete zasielať formou SMS na číslo: 0911656759, alebo mailom na e-mail: ms.vazecka@gmail.com  v dňoch 20. a 21.5.2020.


Rozhodnutím zriaďovateľa bude doba prevádzky MŠ od 1.6.2020 vymedzená na čas od 07:00 do 16:00 hod.

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a kritériá prijatia detí do materskej školy v čase mimoriadnej situácieKritériá umiestnenia dieťaťa v júni 2020