Vyhlásenie o bezpríznakovosti od 28.2.2022

9. marca 2022

https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2022/03/Vyhlásenie-o-bezpríznakovosti-od-28.2.2022.docx

Informácie o vstupe do priestorov prevádzkovateľa 28.2.2022Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023