Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

13. marca 2020

vzn-4-2019

RADA ŠKOLYPokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)