USMERNENIE riaditeľky Materskej školy Važecká 18

9. marca 2020

Materská škola Važecká 18, Prešov

V Prešove, 9.3.2020

 

 

USMERNENIE riaditeľky Materskej školy Važecká 18

 

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a na základe usmernení

– hlavného hygienika SR

– ministerstva školstva č.1 a č.2

– Mestského úradu, OŠKaCR

prijalo vedenie Materskej školy Važecká 18 viaceré opatrenia a zákazy.

 

 

 1. Správajme sa zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu!

 

 1. Dôrazne neodporúčame cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil.

 

 1. Rušia sa:
 • všetky, výlety, exkurzie, návštevy kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
 • spoločné aktivity so základnými školami
 • výchovno-vzdelávacia činnosť v priestoroch bazéna a sauny MŠ
 • priebežná aj súvislá pedagogická prax študentov
 • vzdelávacie aktivity zamestnancov školy.

 

 

 1. V dňoch po návrate z jarných prázdnin:
 • sprísniť ranný filter prijímania detí do materskej školy
 • komunikovať s rodičmi po návrate detí z jarných prázdnin, či sa nenachádzali v rizikovej oblasti. V prípade, že sa v takejto oblasti nachádzali, podľa potreby zvážiť karanténnu dobu. V tomto prípade taktiež dôrazne apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom a zamestnancom školy.
 • zvýšiť mieru umývania rúk detí mydlom a tečúcou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
 • obmedziť používanie textilných utierok (uterákov) a elektrických sušičov rúk, podľa možnosti odporúčame používať papierové utierky
 • pravidelne dezinfikovať stoly, stoličky, nábytok, postieľky (hlavne kovové časti)
 • zvýšiť frekvenciu dezinfekcie hračiek
 • zvýšiť frekvenciu prania posteľných obliečok, uterákov a utierok
 • vo zvýšenej miere dezinfikovať WC, umývadlá, umývadlové batérie, podlahy, kľučky na dverách, madlá na schodiskách, priestory kuchyne – podlahy, pracovné plochy
 • v zariadeniach školského stravovania na umývanie riadu používať prostriedky s antibakteriálnou prísadou, hubky meniť pravidelne a na utieranie používať papierové utierky.

 

Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné, no vzhľadom na situáciu ich považujeme za dôležité.

 

V prípade potreby môžete kontaktovať call centrum Úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Kontaktné údaje:

 • telefónne číslo: 0911 908 823,
 • emailová adresa: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Ďalšie užitočné informácie nájdete na:

Internetová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk

Internetová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: www.health.gov.sk

 

 

  Bc.Slavka Lukáčová

                                                                     Riaditeľka MŠ Važecká

 

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a kritériá prijatia detí do materskej školyRADA ŠKOLY