Usmernenie k vyberaniu a vysporiadaniu príspevkov na čiastočnú úhradu v čase mimoriadnej situácie COVID 19  

16. júna 2020

Materská škola Važecká 18, Prešov

 

Usmernenie k vyberaniu a vysporiadaniu príspevkov na čiastočnú úhradu v čase mimoriadnej situácie COVID 19

 

  1. Príspevok za dieťa v MŠ za mesiac marec 2020 sa uhrádza v zmysle platného VZN č. 4/2019, článok 2, bod 4, písm. b) – za 9 dní

20-€ poplatok za 9 dní: 8,19-€

40-€ poplatok za 9 dní: 16,38-€

60-€ poplatok za 9 dní: 24,57-€.

 

  1. Príspevok za mesiace apríl a máj 2020 sa neuhrádza.

  1. Príspevok za mesiac jún 2020 sa uhrádza v zmysle platného VZN č. 4/2019

                                                                                                    (20-€, 40-€, 60-€).

 

  1. Za deti, ktoré nastúpili od 15.6.2020 sa príspevok uhrádza v zmysle platného VZN č. 4/2019, článok 2, bod 4, písm. b) – za 12 dní

20-€ poplatok za 12 dní: 10,91-€

40-€ poplatok za 12 dní: 21,82-€

60-€ poplatok za 12 dní: 32,73-€.

 

  1. Na základe usmernenia mesta Prešov sa poplatok sa uhrádza do 17.6.2020.
  2. Vzniknuté preplatky budú vysporiadané najneskôr do 31.8.2020.

Bc.Slavka Lukáčová

Riaditeľka školy

Oznam pre rodičov k prevádzke MŠ od 15.6.2020 do 30.6.2020Usmernenie k mesiacom júl a august 2020