Usmernenie k prevádzke MŠ od 18.01.2021

18. januára 2021

Usmerenie k prevázdke MŠ od 18.01.2021

Oznam o prevádzke MŠ od 18.1.2021Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu