Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

7. januára 2019

OZNAM K POSKYTOVANIU DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤAOznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy