Rozhodnutie ministra

27. marca 2020

Rozhodnutie ministra

Oznam mesta PrešovTermín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a kritériá prijatia detí do materskej školy v čase mimoriadnej situácie