Riaditeľstvo Materskej školy Važecká 18, Prešov zverejňuje nové opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.10.2020

15. októbra 2020

https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2020/10/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

OZNAM 14.10.2020