Riaditeľské voľno

12. marca 2023

OZNAM

 

Riaditeľstvo MŠ Važecká 18, Prešov Vám oznamuje, že v súlade s

  • 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Materskej školy Važecká 18, Prešov,

dňa  6.4.2023 a  11.4.2023 

poskytuje deťom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno

(tzn., prevádzka MŠ bude v uvedených dňoch prerušená).

Opätovný nástup do materskej školy je 12.4.2023.

 

Bc.Lukáčová Slavka

OZNAM o prevádzke MŠ počas letných prázdninHarmonogram prevádzok MŠ počas letných prázdnin 2023