Prerušenie prevádzky 6. a 10. triedy

11. apríla 2021

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy Važecká 18, Prešov, Vám oznamuje,
že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19

a podľa pokynov RÚVZ

prerušuje prevádzku 6. a 10. triedy na 14 dní, teda od 12.4.2021 vrátane.
Deti týchto tried aj zamestnanci ostávajú v karanténe v zmysle

VYHLÁŠKY 97

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu

s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
Predpokladané otvorenie tried je 26.4.2021.

Prosíme Vás, aby ste pozorovali zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia COVID-19 kontaktovali lekára a nahlásili to aj materskej škole.

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ

Usmernenie k poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za mesiac marec 2021Usmernenie k poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za mesiac apríl 2021