Ponuka športových aktivít

27. mája 2021

Vážení rodičia!

Od septembra 2021 Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa vo veku od 4.rokov do
projektu Kids Fun Academy o.z, (KFA) ktorého garantom bude pre mesto Prešov známy

slovenský reprezentant v hádzanej, Radoslav Antl.

Hlavné myšlienky KFA :

 Rozvíjať všestrannú pohybovú gramotnosť prvkami všeobecnej pohybovej prípravy
v materských školách.
 Prepojiť okres pohybom.
 Vytvoriť satelitné strediská. Prísť priamo k deťom, využiť ich známe prostredie v
MŠ, ZŠ na realizáciu pohybovej aktivity. Minimalizovať presuny po meste. Ušetriť
rodičom čas.
 Ukázať športové a osobnostné vzory pre športujúcu mládež (garanti KFA ). K
dnešnému dňu to sú: Klaudia Medlová, Gabika Gajanová, Alexander Slavkovský,
Ján Laco, Martin Pacas. Pre mesto Prešov a okres bude garantom, tvárou, Radoslav
Antl – bývalý slovenský reprezentant a momentálne aj reprezentačný tréner
v hádzanej.
 Dať možnosť deťom a rodičom niekde patriť. Rovnaké tričká, čiapky, vrecúška…
Pravidelné vyhodnocovanie športovca mesiaca, a to všetko bez nutnosti trvalej
registrácie.
 Priniesť pre deti a rodičov benefity (pitný režim na tréning, zľavové karty na nákup
športového oblečenie, bonusové tréningy „Rodič a dieťa“, tábor KFA).
 Dostatočný počet trénerov na tréningu detí.

Všeobecné informácie:

 Tréningová jednotka trvá 60 minút. Počet tréningov za mesiac v MŠ 1 až 4 podľa
záujmu danej MŠ a rodičov v MŠ.
 Všeobecná pohybová aktivita …
 Vlastná metodika a náplň tréningových jednotiek. Maximálne 7 detí na jedného
trénera.
 Tréningy prihlásených detí sa budú konať 1x týždenne v MŠ v čase pobytu vonku.
V prípade nepriaznivého počasia je pre deti zabezpečená malá telocvičňa v ZŠ
Važecká.
 Poplatok na 1 mesiac je 20-€ (4 tréningové jednotky).
 Prihlasovanie sa bude realizovať priamo cez stránku KFA alebo už teraz môžete
kontaktovať priamo garanta, Radoslava ANTLA, +421 908 044 721. e-mail:
radoslav.antl@kidsfunacademy.sk, ktorý Vám rád odpovie aj na ďalšie Vaše otázky.

Bc.Slavka Lukáčová,
riad.školy

 

Kids Fun Academy

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022