Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Mesto Prešov ako zriaďovateľ Materskej školy Važecká 18 v Prešove stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020

od 15.APRÍLA 2019 do 10.MÁJA 2019

Formulár žiadostí je možné vyzdvihnúť si priamo v materskej škole alebo siahnuť z webového sídla školy na záložke Dokumenty
( https://www.msvazecka.sk/dokumenty/ )

Vyplnenú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť je potrebné doniesť priamo do MŠ alebo zaslať poštou vo vyššie uvedenom termíne.