Oznam z MŠ Kendice

8. júla 2021

MŠ Kendice

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022Usmernenie k dotáciám