Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

9. novembra 2020

https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2020/11/Podmienky-vstupu-8.11.2020.pdf

Školský rok 2020/2021Oznam o dochádzke deti do MŠ od 11.1.2021