Oznam o režime vstupu

2. novembra 2020

Vážení rodičia a zamestnanci MŠ Važecká 18,

vzhľadom na novú Vyhlášku č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“),

 je každý prevádzkovateľ povinný v období od 2. novembra 05:00 do 9. novembra 01:00 zakázať osobám vstup do vnútorných a vonkajších prevádzok, ako aj zakázať vstup všetkým zamestnancom na pracoviská a do iných objektov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Do tohto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený ho zaznamenávať.


https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2020/11/Oznam-o-zákaze-vstupu-1.11.2020.pdf

Riaditeľstvo Materskej školy Važecká 18, Prešov zverejňuje nové opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.10.2020Školský rok 2020/2021