OZNAM o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

12. marca 2023
  3.7.-7.7.        10.7.-14.7.        17.7.- 11.8. 14.8.-18.8. 21.8.-25.8. 28.8.-1.9.
Važecká otvorené otvorené zatvorené otvorené otvorené zatvorené

 

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle VZN mesta Prešov č. 2/2023 bude od 1. júla 2023 výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená (podľa sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa) na 33- € pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku. Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškolák) sa poplatok neuhrádza.

V čase letných prázdnin bude výška poplatku (podľa sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa)

6,60- € za jeden deň pobytu.

Platbu uhrádzajte vždy za všetky nahlásené dni vopred na účet v ČSOB: SK32 7500 0000 0040 0842 1262.

 

 

Vedenie MŠ

Oznam o zmene poplatkov od 1.4. 2023Riaditeľské voľno