Nové rozhodnutie ministra školstva

11. septembra 2020

 

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

K tomuto rozhodnutiu je aktualizované aj Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete v časti Dokumenty.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká platné od 1.9.2020OZNAM 14.10.2020