Mimoriadne prerušenie prevádzky Materskej školy

19. apríla 2021

Vážení rodičia!

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace podozrenie na toto ochorenie medzi deťmi i zamestnancami školy, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.2020/15801.1-A1800 zo dňa 28.augusta 2020 a so súhlasom zriaďovateľa, mesta Prešov,

mimoriadne prerušujeme prevádzku Materskej školy Važecká 18, Prešov,

na obdobie od 20.4.2021 do 30.4.2021.

Predpokladané otvorenie prevádzky materskej školy vo všetkých triedach je 3.5.2021.

 

Prosíme Vás, aby ste priebežne kontrolovali zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 kontaktovali detského lekára. V prípade potvrdenia tohto ochorenia u dieťaťa, ostáva dieťa aj jeho blízke kontakty v 14-dňovej karanténe odo dňa odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, v zmysle VYHLÁŠKY 97

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky v 1. a 7.triede!Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)