Oznam o prevádzke MŠ

13. marca 2020

Vážení rodičia!

Na základe rokovania vedenia mesta Prešov, na ktorom bola prehodnotená súčasná situácia šírenia koronavírusu, zriaďovateľ prijal nasledujúce stanovisko na deň 13. 3. 2020:
1. v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon udeliť riaditeľské voľno pre ZŠ, ZUŠ a ABC CVČ,
2. v zmysle § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prerušiť prevádzku v MŠ zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí. Z uvedených dôvodov bude prevádzka v materskej škole

ZATVORENÁ
dňa 13. 3. 2020.

Zároveň na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a Ministerky školstva SR bude prevádzka v materskej škole

ZATVORENÁ
od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 t. j. 14 dní.

Za porozumenie ďakujeme!

Bc.Slavka Lukáčová
riaditeľka MŠ

Všeobecne záväzné nariadenia mesta PrešovOznam mesta Prešov