Deň materských škôl 2022

10. novembra 2022

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum

4. november 1829.

V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za
to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si
myslia, že sa len hrali.“

 

Tento rok sme si tento deň pripomenuli 8.novembra 2022.

Pre našu materskú školu si program pripravili žiačky strednej pedagogickej školy v Prešove.

Zahrali nám rozprávku Perníková chalúpka alebo ako to s farbami dopadlo.

Ďakujeme im aj v mene detí, ktorým sa predstavenie veľmi páčilo.

 

 

„BUBNOVAČKA“Oznam o zmene poplatkov od 1.4. 2023