Čo potrebuje Vaše dieťa prvý deň v MŠ?

26. augusta 2019

Čo potrebuje Vaše dieťa prvý deň v MŠ?

Papučky, pyžamu, veci na prezlečenie, ktoré necháte v skrinke, a to všetko označené menom dieťaťa.

Čo potrebujete Vy, rodičia?

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti namiesto lekárskeho potvrdenia,

zápisný lístok na stravu, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte a splnomocnenie na vyzdvihnutie detí inou osobou.

Ďalšie informácie Vám prvý deň poskytnú triedne učiteľky.

Poplatky v materskej škole sa budú zvyšovať.Zoznamy detí na školský rok 2019/2020