Čo nás čaká v jeseni

17. októbra 2019

2. September – Prvý deň

26. September – konferencia: Učiteľka materskej školy v premenách času

13. Október – Deň starých rodičov

16. Október – Šarkaniáda

17. Október – Fotenie

17. Október – Zasadnutie Rady školy

21. Október – Deň Jablka

23. Október – LEGOvna

4. November – Deň materských škôl

14. November – Kocka, Platónové teleso

Pripravujeme:

Tvorivo z plodov jesene

 

 

Školský rok 2019/2020Informácia o prevádzke MŠ počas jesenných prázdnin