9. trieda - Stonožky

Pani učiteľky: Mgr. Šebešová Terézia, Ňakatová Mária

9. trieda