8. trieda - Včielky

Pani učiteľky: Bc. Daniela Dziva Baluchová, Natália Olekšaková

8. trieda