7. trieda - Veveričky

Pani učiteľky: Ľubomíra Virbová, Jana Šoltésová

7. trieda