6. trieda - Lienky

Pani učiteľky: Mariana Tkáčiková, zástupkyňa riaditeľky školy: Daniela Keruľová

6. trieda