5. trieda - Rybky

Pani učiteľky: Jana Kostelniková, Mgr. Daniela Benková, Mgr. Lenka Semanová

5. trieda