4. trieda - Motýle

Pani učiteľky: Naďa Kuropčáková, Janka Havrillová

4. trieda