2. trieda - Slniečka

Pani učiteľky: Daniela Viragová, Mgr. Veronika Maciková, Viktória Valečková

2. trieda